தமிழ்க் கிறுக்கன்...!

தமிழ்க் கிறுக்கன்...!
வேடிக்கையாகவே கேலிகள் பேசி, கேள்வியும் ஞானமும் உண்டாக செய்வோம்.....!

Monday, October 7, 2013

apply voter's id

வாக்களர் அடையாள அட்டைக்கு இணையத்தில் விண்ணப்பிக்க...

இந்த பக்கம் போங்கள் இணையத்தில் வாக்களர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை உங்கள் படத்தோடு சேர்க்க, விபரங்களை திருத்த விண்ணப்பிக்கலாம்...
www.elections.tn.gov.in/eregistration/main.aspx

_தமிழக்கிறுக்கன்.
www.thamizkkirukkan.blogspot.com

என்னைப் பற்றி ...