தமிழ்க் கிறுக்கன்...!

தமிழ்க் கிறுக்கன்...!
வேடிக்கையாகவே கேலிகள் பேசி, கேள்வியும் ஞானமும் உண்டாக செய்வோம்.....!

Sunday, March 18, 2012

ஞாபகம் வருதே...

"இங்கே தமிழீழ தமிழச்சிகளின் மார்புக் கறி விற்கப்படும்..."

என்று சிங்களவன் கடையில் எழுதி வைத்து இருந்ததாக அண்ணன் சீமான் சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வருகிறது.

No comments:

Post a Comment

என்னைப் பற்றி ...